Apeli lë në fuqi masën e paraburgimit për të arrestuarit e protestave të opozitës

Kolegji penal prej tre gjyqtarësh i Gjykatës së Apelit, ka lënë në fuqi masat e paraburgimit prej një muaji, ndaj të 17 të dyshuarve.

Kolegji në fjalë me anë te dy aktvendimeve të ndara ka vendosur të enjten, që për tetë nga të dyshuarit, lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës se parë për rivendosje, por që deri në marrjen e një vendimi të ri, të pandehurit do vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim. Ndërsa nëntë te tjerëve i është vërtetuar e njëjta masë, në afat pre 30 ditësh.

Personat ndaj të cilëve Gjykata e Apelit ka kthyer lëndën në rivendosje janë : I.P.,G.D.,T.B.,SH.B.,SH.M.,N.A.F.Z. dhe V.K.

Paraburgimi u është vërtetuar: A.M., A.L., A.A., A.M.,A.B.,Z.H.,J.B.,R.C. dhe L.SH.

Të gjithë këta po dyshohen nga ana e prokurorisë për veprat penale: “Pjesëmarrje në turmë që kryen vepra penale dhe huliganizëm”, si dhe “Sulm ndaj personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare”.