Drejtoria e Shëndetësisë njofton qytetarët për shërbimet laboratorike në Qendrat e Kujdesit Parësor në Prishtinë