“E përdornim fjalën Shqipëri për të thënë se janë të vonuar”! Media bullgare: Sa shumë kanë ndryshuar gjërat, tani ata na…mësojnë futbollin