Fobitë më të çuditshme në botë

Reagimi i “frikës” që njerëzit shfaqin ndaj një situate ose veçorie quhet fobi. Frika nga lartësitë, frika nga macet apo qentë janë fobi të zakonshme. Megjithatë, mund të habiteni kur dëgjoni emrat dhe karakteristikat e disa llojeve të fobive. Ekziston një mënyrë për të përballuar çdo fobi, por përballja me disa mund të jetë më e vështirë sesa duket.

Por cilat janë fobitë më interesante në botë?

KIROFOBIA

Kirofobia është frika nga trupi i dikujt. Për shembull, nëse një person ka frikë nga këmbët e tij, ai mund të ketë frikë sa herë që e sheh atë.

AGIROFOBIA

Njerëzit që kanë frikë të kalojnë rrugën kanë Agirofobi nëse e përjetojnë këtë situatë në një nivel të avancuar. Këtë problem ata e përjetojnë më tepër në vendkalimet e këmbësorëve.

PELADOFOBI

Do të thotë personi që ka frikë të bëhet tullac. Burrat kanë frikë të bëhen tullac, ndërsa gratë kanë frikë të martohen me burra tullac.

PEDIOFOBI

Pediofobia, e cila është frika nga kukullat, nuk vlen për çdo lodër. Lodrat si njeriu mund t’i trembin njerëzit me Pediofobi.

EIZOPROFOBIA

Në Eisoptrofobia, e njohur si frika e shikimit në pasqyrë, njerëzit shpesh mendojnë se kur shikohen në pasqyrë, ata do të lidhen me botën shpirtërore.

RITIFOBIA

Rhytiphobia, e cila zakonisht vërehet tek femrat, është frika nga formimi i rrudhave. Në fakt, kjo fobi, e cila mund të shihet tek shumë femra, por që nuk vihet re, sot rrit prirjen drejt estetikës.

DEIPNOFOBIA

Deipnophobia, e njohur si frika e të folurit dhe të pamundësisë për të folur në mjedise të mbushura me njerëz, zakonisht shihet tek njerëzit që nuk e pëlqejnë shoqërueshmërinë.

DEMONOFOBIA

Njerëzit me këtë fobi mendojnë se qeniet e jashtëzakonshme përreth që po planifikojnë të keqen do t’i dëmtojnë ata.

AGIROFOBIA
DEIPNOFOBIA
DEMONOFOBIA
EIZOPROFOBIA
KIROFOBIA
PEDIOFOBI
PELADOFOBI
RITIFOBIA