Hardaway: Korrupsioni është bërë kancer në Kosovë

thënë se korrupsioni në Kosovë është rrënjosur në shoqërinë kosovare duke u bërë kancer dhe me këtë njerëzve iu duket shumë normale të bëhet biznes.

Ai tha se që në 2008, Kosova u bë shtet, ai tha se prej shumë sfidave me të cilat përballet Kosova, por sfida më e madhe në atë kohë edhe sot po mbetet korrupsioni.

Prokurori Hardway tha se në këtë gjykatë është pikërisht për shkak të korrupsionit të pesë të akuzuarve. koha.net/