Historianët thonë fjalën e tyre!

Në një debat në të cilin është debatuar me disa historianë për Perandorine Osmane, ndër të tjera Profesor Frashër Demaj jep opinionin e tij: