Nesër seanca e Kuvendit me 14 pika në rend të ditës

Kuvendi i Kosovës pas një pauze të shkurtër nga seancat javore, rikthehet nesër me 14 pika të rendit të ditës.

Prej tyre janë pesë pika që përfshijnë votimet për zgjedhjet e anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media, zgjedhja e një anëtari të Bordit të RTK-së, zgjedhja e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit, zgjedhja e një anëtari të Këshillit Prokurial të Kosovës dhe zgjedhja e anëtarëve të Bordit Këshillëdhënës për Mbrojtjen e Mjedisit.

Ndërkohë do të shqyrtohen në forma të ndryshme rreth 3 projektligje dhe tre raporte të Komisioneve.

Kjo është renditja e plotë e rendit të ditës për seancën e Kuvendit, datë;28 prill:

 

 • Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
 • Koha për pyetje parlamentare,
 • Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,
 • Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-093 për ratifikimin e Konventës për heqjen e kërkesës për legalizim të dokumenteve zyrtare të huaja (5 tetor 1961),
 • Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë,
 • Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.05/L-064 për patentë shofer,
 • Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
 • Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media,
 • Zgjedhja e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit,
 • Zgjedhja e një (1) anëtari të Këshillit Prokurial të Kosovës,
 • Zgjedhja e anëtarëve të Bordit Këshillëdhënës për Mbrojtjen e Mjedisit,
 • Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Integrime Evropiane lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale,
 • Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,
 • Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike për vitin 2014.