Jashtë sallës së koncerteve Baclan janë vrarë rreth 80 persona.