Solidarizim përmes dhezjes së qirinjëve nëpër Paris.