Përmbytet edhe Suhareka (Foto)

Pas qytetit të Pejës, Skënderajt dhe Prizrenit është vërshuar edhe qyteti i Suharekës.

Vërshime të mëdha ka edhe nëpër fshatrat e komunave të Kosovës, siç është Kopiliqi i Skenderajit.