Policet që rrahën rojat e Vulinit dënohen me 9 vite burgim

Gjykata Themelore në Prishtinë ka marrë vendim për dënimin e 11 pjesëtareve të Njësisë për Operacione Speciale të Policisë së Kosovës ( ROSU), të cilët akuzoheshin se në vitin 2013 kanë keqtrajtuar shoqëruesit e Aleksander Vulinit në Kosovës, raporton Gazeta Express.

Gjykata ka shqiptuar dënimin me gjithësej 9 vite burgim, 2 prej tyre me kusht, për të gjithë të akuzuarit.

Të lartëpërmenduarit janë Gani Konjuhi, Sabit Sadiku, Naim Durmishi, Sevdaim Abdullahu, Nexhmedin Sahiti, Jeton Ramadani, Nexhat Shabani, Xhafer Hyseni, Visar Kërqeli, Zenel Salihu dhe Ilmi Rexhepi.

Në vazhdim keni komunikatën e Gjykatës:

Sot, një trup gjykues në Gjykatën Themelore në Prishtinë shpalli vendimin në rastin Konjuhi dhe të tjerët.

Rasti ka të bëjë me ngjarjet që kanë ndodhur më 7 dhe 8 janar 2013, kur nëntë të ndaluar të kombësisë serbe ishin arrestuar në stacionin e policisë në Graçanicë dhe pastaj ishin transferuar në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë. Të nesërmen, të ndaluarit ishin transportuar nga Njësia Speciale e Policisë, ROSU, në Gjykatën për Kundërvajtje në Prishtinë. Të ndaluarit kanë pohuar të jenë keqtrajtuar gjatë transferimit.

Në lidhje me këtë, në janar të vitit 2013 prokuroria e EULEX-it ka ngritur aktakuzë me 19 pika të akuzës për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare apo të autorizimeve publike, sulm dhe kërcënim.

Pas përfundimit të gjykimit kryesor, trupi gjykues i përbërë prej dy gjyqtarëve ndërkombëtarë dhe një gjyqtari vendas kanë marrë vendimin në vijim:

G.K. është shpallur fajtor për veprat penale të: keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike; sulm dhe kërcënim. I pandehuri është dënuar me një (1) vjet e gjashtë (6) muaj burgim, dhe me dënim plotësues prej dy (2) vjetësh të ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik;

S.S. është shpallur fajtor për veprat penale të: keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose të autorizimeve publike dhe sulm. I pandehuri është dënuar me dy (2) vjet burgim me kusht me pezullim të vuajtjes së dënimit për një periudhë tri (3) vjeçare të verifikimit nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, dhe me dënim plotësues prej tri (3) vjetësh të ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik;

S.A. është shpallur fajtor për veprat penale të: keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose të autorizimeve publike dhe kërcënim. I pandehuri është dënuar me një (1) vjet dhe gjashtë (6) muaj burgim me kusht me pezullim të vuajtjes së dënimit për një periudhë të verifikimit prej dy (2) vjetësh nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. S.A. po ashtu i ndalohet të mbajë çfarëdo lloji të armës gjatë periudhës së verifikimit dhe është dënuar po ashtu me dënim plotësuese prej dy (2) vjetësh të ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik;

N.D. është shpallur fajtor për veprat penale të: keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës publike ose të autorizimeve publike dhe sulm. I pandehuri është dënuar me dy (2) vjet burgim me kusht me pezullim të vuajtjes së dënimit për një periudhë verifikimi prej dy (2) vjetësh nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, dhe me dënim plotësues prej tri (3) vjetësh të ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik;

N.Z. është shpallur fajtor për veprat penale të: keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose të autorizimeve publike dhe sulm. I pandehuri është dënuar me një (1) vjet burgim me kusht me pezullim të vuajtjes së dënimit për një periudhë verifikimi prej (2) vjetësh nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, dhe me dënim plotësues prej dy (2) vjetësh të ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik;

I.R. është shpallur fajtor për veprat penale të: keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike dhe sulm. I pandehuri është dënuar me një (1) vjet dënim me kusht me pezullim të vuajtjes së dënimit për një periudhë dy (2) vjeçare të verifikimit nëse i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, dhe me dënim plotësues prej dy (2) vjetësh të ndalimit të ushtrimit të funksionit në administratën publike ose në shërbimin publik;

Të gjithë të pandehurit e tjerë në këtë rast janë liruar nga akuzat meqë pohimet kundër tyre nuk janë vërtetuar. /gazetaexpress/