Pse burrat janë më harraqë?

Në qoftë se një burrë harron shpesh datat dhe rastet e rëndësishëm, nuk është mungesa e vëmendjes ndaj partnerit, por një problem në genet e mashkujve. Kjo del nga një studim i Universitetit Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë e cila ka përfshirë rreth 40,000 vullnetarë të të dyja gjinive në një pyetësor.Ata janë pyetur për nëntë data që lidhen me emra, ngjarje, jubileve dhe datave të rëndësishme në vitin e kaluar.

89.7% meshkujt kishin më shumë vështirësi të kujtonin emrat se 86.5% e femrave, 79.4% në kujtutimin e datave të rëndësishme në krahasim me 64.7% të femrave.

Burrat më harraqë ishin ato midis 30 dhe 60 vjeç