Qytetarët e Maqedonisë me jetëgjatësinë më të shkurtër në Evropë