Schengen Fortesa

Qeveria e Holandës thuhet se ka ardhur me nje ide të krijimit të një “mini-Schengen” zone, për të vendosur kontrollin e pasaportave në çdo hyrje të pesë shteteve. Kështu do të dukej kjo iniciativë:

minishengen