Shkencëtari: Brenda vitit, njerëzit do të jenë të “pavdekshëm”… virtualisht