Si mbrohen elefantët nga kanceri ?

Nëse keni menduar që vetëm njerëzit sëmuren atëherë keni gabuar. Përveç njerëzve, mund të sëmuren edhe kafshët, bile bile mund të kenë edhe sëmundje të rënda siç janë kanceri.

Edhe pse gjasat që të sëmuren e sëmundje, e sidomos kancer tek kafshët është shumë më e vogël se te njerëzit, shkenctarët tregojnë procedurën se si elefantët luftojnë me kancerin, raporton Gazeta Liria.

Elefantët jetë gjatë
Elefantët janë krijesa që janë krijuar shumë kohë para njeriut si dhe kanë jetë shumë më të gjatë së të njeriut. Sa i përket mundësisë për t’u sëmurë me kancer, e kanë shumë më të vogël se njeriu. Në këtë shembull, siç përshkruhet në paradoksin e Peto-së, ku e morri emrin nga Richard Peto, tregon se nuk ekziston lidhja e ngjitjes së kanserit në proporcion me madhësinë e trupit.

Vetëm 5% e elefantëve vdesin nga kanceri
Vetëm 5% e elefantëve në tërë botën vdesin për arsye të sëmundjes nga kanceri. Kur e dijnë se 1/5 e njerëzve vdesin nga kanceri, shihet që kjo përqindje është shumë më e vogël.

Gjene që luftojnë me kancerin
Muajin e kaluar, u gjet se gjenomi e elefantit përmbanë gjene që luftojnë me kancerin. P53 është një tumor që në shumë kafshë. Derisa në gjenomin njerëzor është i pranishëm vetëm në një, në elefantë gjenden 20 p53.
Profesori Vincent Lynch nga Universiteti i Chicagos shpjegon dy detyrat e këtij gjeni. Gjeni së pari duke ndaluar përhapjen e qelizave, i jep kohë vetes për t’u shëruar. Nëse rikuperimi i qelizës është e pamundur, e vështirëson punën e p53-it për ta zhdukur qelizën. Ky proces quhet apoptoz.

Medikamenti që e mbronë p53-in
Teorikisht, shton se do të prodhohet medikamenti për pacientët me kancer për të imituar procesin e njëjtë si elefantët.